سرمایه های انسانی | چرا منابع انسانی مهم است؟

نقاط قوت حوزه منابع انسانی شرکت طبیعت زنده در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی (۱۸ خرداد ۱۳۹۵)

با توجه به اینکه شرکت طبیعت زنده در مسیر تعالی، اقدام به حضور در فرآیند "جایزه ملی تعالی سازمانی" بر اساس مدل (EFQM) نموده است، در ارزیابی ارزیابان برون سازمانی سال های 93 و 94 ، فرآیندهای منابع انسانی شرکت دارای نقاط قوت زیر شناخته شده است: 1 - شرکت رویکرد مناسبی برای جذب نیروی انسانی اجرا کرده و در دوره های مختلف نسبت به ... ادامه

روند شاخص های منابع انسانی (۲۵ مهر ۱۳۹۴)

تعریفی که "بنیاد مدیریت کیفیت اروپا "از  سرآمدی و سازمانهای متعالی (در حوزه منابع انسانی)  دارد ,"حداکثرکردن مشارکت کارکنان "است  . بنیاد ملی کیفیت اروپا (در مدل EFQM )اظهار میدارد  "سازمان های متعالی در جستجوی روشهایی برای توجه، پاداش دهی و تقدیر از سرمایه های انسانی خود هستند که به ایجاد و تقویت ... ادامه

فعالیت های ما در حوزه منابع انسانی (۰۵ خرداد ۱۳۹۴)

شرکت طبیعت زنده به عنوان یک شرکت دانش بنیان، مقوله توسعه کارکنان را (بعنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان) همواره در دستور کار خود قرار داده است. در طبیعت زنده ما معتقدیم موفقیت شرکت را سرمایه‌های انسانی ما رقم می‌زنند. در واقع، در شرکت‌های دانش‌محور، سرمایه های انسانی هستند که سازمان‌ را به پیش می‌برند، با همین نگاه است که تمام تلاش خود را ... ادامه

خط مشی توسعه و آموزش منابع انسانی (۱۴ بهمن ۱۳۹۳)

واحد منابع انسانی  شرکت طبیعت زنده به منظور توسعه توانمندیهای سرمایه های انسانی در چهارچوب ارتقاء مهارتهای مرتبط با شغل، با رعایت الزامات استاندارد بین المللی آموزش 10015 به منظور دستیابی به چشم انداز، اهداف و استراتژیهای کلان شرکت، با بهبود مستمر فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل و ارتباط مستقیم آن با فرآیند آموزش اقدام به استقرار نظام جامع آموزش ... ادامه