استخدام

1382701235.jpg

همکاری با طبیعت زنده "ما به سرمایه های انسانی فکر می کنیم."
سرمایه های انسانی در شرکت طبیعت زنده، مهم ترین شاخص در ایجاد ارزش برای سازمان، جامعه و مشتریان به شمار می آیند.


این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین پیشگامان صنعت تولید داروهای گیاهی در ایران، خط مشی کیفیت خود را با تمرکز بر تلقی مشتریان از محصول با کیفیت، ایجاد حداکثر حس رضایتمندی، و رشد مداوم و پایدار فروش محصولات شرکت، در جهت ارتقاء فرهنگ کسب و کار، تبیین نموده است.

ایجاد محیطی پویا و ایمن برای کارکنان، شناخت نیازها و مهارتهای فردی و تلفیق آنان برای نیازهای آتی مجموعه، توسعه و ارتقاء توانایی تولید دانش در سازمان، مسئولیت پذیری و روحیه کار تیمی از جمله اولویتهای این شرکت در حوزه منابع انسانی به شمار میرود.

طبیعت زنده در انتظار افراد توانمندی است که با توجه به اندیشه های اخلاقی، به عنوان یک مجموعه اخلاق مدار در گستره کسب و کار به این شرکت می پیوندند و این مهم به عنوان یکی از رموز موفقیت و ماندگاری و توسعه در این مجموعه است.
به امید دیدارتان در واحد منابع انسانی، برایتان آرزوی توفیق داریم...


مراحل جذب نیرو در طبیعت زنده