شرکت طبیعت زنده/ پخش


بزرگترین سازمان زیر گروه مجموعه طبیعت زنده، پخش طبیعت زنده است که در سراسر کشور توزیع مویرگی فعال دارد و استراتژی ویزیت مویرگی  مکان به مکان و مأموریت اصلی آن تحویل بهنگام و ایجاد دسترسی آسان به محصول با کیفیت می باشد. بر همین اساس موفق به کسب جایزه دیموند در صنعت پخش شده است . این سازمان  با تأسیس 20 مرکز پخش در سراسر کشور و در اختیار داشتن بیش از 300 نیروی فروش و علمی و بیش از 100 نیروی پخش و تسویه و ماهانه بالغ بر 100 هزار ویزیت در سراسر کشور انجام می دهد تا اطمینان حاصل نماید که محصول با کیفیت، بهنگام و به درستی تحویل مشتری و مصرف کننده نهایی قرار گیرد. برندهای سینره، این لی، ساپلاس مدز و زردبند از مهمترین برند های سبد توزیع این پخش  به شمار می روند.

تقسیم بندی مراکز 20 گانه پخش طبیعت زنده به شرح ذیل می باشد:

 تهران و البرز  استراتژیک  بزرگ  متوسط و کوچک
 تهران شمال  فارس و یاسوج و بوشهر مشهد  سمنان 
تهران شرق اصفهان، چهارمحال بختیاری  خراسان  کرمان 
تهران غرب  خوزستان   تبریز  یزد و هرمزگان 
 قزوین گیلان و اردبیل  ارومیه   همدان، کرمانشاه، کردستان و زنجان
کرج   مازندران و گیلان مرکزی، لرستان و گلپایگان