فعالیت های ما در حوزه منابع انسانی ۰۵ خرداد ۱۳۹۴


شرکت طبیعت زنده به عنوان یک شرکت دانش بنیان، مقوله توسعه کارکنان را (بعنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان) همواره در دستور کار خود قرار داده است.
در طبیعت زنده ما معتقدیم موفقیت شرکت را سرمایه‌های انسانی ما رقم می‌زنند. در واقع، در شرکت‌های دانش‌محور، سرمایه های انسانی هستند که سازمان‌ را به پیش می‌برند، با همین نگاه است که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا فضای کاری حاکم بر طبیعت زنده را محیطی دوستانه و دوست‌داشتنی بسازیم. تا همه بتوانیم روز کاری خوبی را در کنار یکدیگر بگذرانیم، همراه هم رشد کنیم و به پیشرفت سازمان خود کمک کنیم.

واحد منابع انسانی این شرکت نیز بعنوان متولی انتخاب، نگهداشت و تعالی سرمایه های انسانی، با تفکر پروژه محور، همواره در جستجوی روشهایی است تا هرچه بیشتر به توسعه سرمایه های انسانی نائل آید.


در شرکت طبیعت زنده، بدلیل نقشی که کارکنان دانشگر در حصول اهداف سازمان ایفا مینمایند، توسعه و آموزش کارکنان از نقش کلیدی برخوردار است، تا آنجاکه با وجود در اختیار داشتن یک تیم خبره مدیریتی و کارشناسی، و بهره مندی از زیرساخت های نرم افزاری و پشتیبانی قوی از دپارتمان آموزش، توسعه این سرمایه ها همواره مسیر بهبود را طی نموده است.


در حوزه آموزش با بررسی شاخصهای ارزیابی آموزش می توان گفت  روند اثربخشی دوره ها در حال رشد بوده و اکنون حائز کیفیت عالی می باشد که می توان دلیل آن را، ارائه آموزشها بر مبنای انطباق نیازهای شغل و شاغل دانست. همچنین از آنجاییکه در برنامه ریزی آموزشهای نیاز سنجی شده، به تمامی مؤلفه های مؤثر توجه شده است، میزان آموزشهای فوق برنامه (برنامه ریزی نشده) به کمترین میزان متصوره رسیده است.
مروری بر روند رو به رشد سرانه آموزشی کارکنان، گواه دیگری بر توجه به نقش آموزش در توسعه کارکنان می باشد، تا جاییکه سرانه آموزشی کارکنان ظرف سه سال اخیر نزدیک به 10 برابر رشد داشته است.
به این دلیل است که ما میگوییم منابع انسانی برای ما مهم میباشند.


واحد منابع انسانی شرکت طبیعت زنده، همواره در تلاش بوده است تا چتر فراگیری و آموزش، منحصر به رده های خاصی از کارکنان سازمان نشود، در این راستا نیز میتوان گفت که دایره آموزش کارکنان ظرف سه سال اخیر رشد دو برابری داشته است، که این رقم در کنار نرخ رشد 60 درصدی نیروی انسانی شاغل در سازمان، گویای حجم سرمایه گذاری این شرکت در مقوله آموزش میباشد.

این سازمان با در استخدام داشتن 1000 نیرو (در سراسر کشور) یکی از سازمانهای بخش خصوصی است که انضباط مطلق (خصوصا در مبحث پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و پایبندی اکید به مقررات ملی در خصوص بیمه های اجتماعی و نظام طبقه بندی مشاغل) را در دستور کار خود قرار داده است.
هرچند رعایت الزامات ملی، موجب نشده است تا این شرکت از پوشش بیمه های مکمل کارکنان (منجمله بیمه های عمر و تکمیلی) کارکنان خود غافل شود.


همچنین نظام یکپارچه مدیریت عملکرد شرکت طبیعت زنده ( که مستظهر به تحلیل مشاغل میباشد) پس از یکسال اجرای آزمایشی و اطمینان از نتایج مد نظر سازمان، از سال 1392 در این شرکت جاری شده است که علاوه بر ارزیابی عملکرد کارکنان، گروههای کاری را نیز پایش مینماید و منتهی به پرداخت پاداش مبتنی بر عملکرد میگردد.


این نظام منحصرا و بر اساس توانمندی خبرگان داخل شرکت و با توجه به نیاز شرکت، طراحی شده است. توجه این شرکت به کارآفرینی متناسب با توسعه فعالیتهای شرکت، موجب شده است تا این شرکت به عنوان یک کارآفرین نمونه مورد تقدیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.


همچنین  اهمیت به سلامت سرمایه های انسانی، این شرکت را بر آن داشت تا از سال 1392، مقوله ایمنی و بهداشت شغلی را در دستور کار قراردهد تا جاییکه موفق به استقرار نظام OHSAS :18000 شده است، از سوی دیگر انجام معاینات دوره ای سالیانه نیز از جمله ماموریتهایی است که در حوزه سلامت کارکنان مورد توجه واحد منابع انسانی این شرکت قرار دارد، آنچه در این بین قابل توجه است اینکه طی سال اخیر سطح غیبت و مرخصی ناشی از  بیماری کارکنان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.


ما امیدواریم در تمام عرصه ها با حضور نیروهای توانمند و علاقمند به کار و با روحیه مثبت و تعالی نگر و سیستمی، همواره در مسیر بهبود حرکت نماییم.
به امید دیدارتان در خانواده بزرگ طبیعت زنده.