ارتباط بین انگیزش و رضایتمندی شغلی کارکنان ۲۴ دى ۱۳۹۶

ارتباط بین انگیزش و رضایتمندی شغلی  کارکنان
نوشته: لیزا مونی
مترجم: شیما جعفرزاده - مسئول دفتر منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده ( سینره)


شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید بین اینکه چقدر در محیط کارتان فعال و با انگیزه هستید ، ارتباط مستقیمی با میزان رضایت شما از شغلتان وجود دارد.
کارفرمایان و صاحبان کسب وکار باید تلاش کنند تا میزان رضایت مندی شغلی را افزایش دهند  تا به دنبال آن انگیزش در کارکنانشان  نیز افزایش یابد. حاصل این عامل مهم افزایش عملکرد شغلی و افزایش بهره وری سازمانی بوده و موجب رشد و موفقیت مجموعه خواهد شد و سازمان میتواند در چرخه رقابت باقی مانده  و خروجی ارزشمندی تولید نماید.
برای ایجاد انگیزش در کارکنان عوامل مختلفی مانند  ایجاد اشتیاق، خوشبینی، امکان انجام کار گروهی و احساس ارزشمند بودن در سازمان ، از اهمیت بالایی برخوردار هستند .

تعهد
در واقع تعهد کارکنان زمانی افزایش می یابد که یک کارمند انگیزش و رضایت خود در کار را حس کند پس انگیزش و رضایتمندی شغلی نشاندهنده تعهد کارمند به سازمان است.


تغییر رویکرد
روش ها و رویکرد های خود در کار را تغییر داده و دگرگون سازید، کارمندتان را تشویق کنید که او نیز به خوبی همین کار را انجام دهد. این امر موجب می شود که محیط کار جذاب و سرگرم کننده باشد و حاصل آن افزایش انگیزش و رضایتمندی شغلی خواهد بود.
یکی از راه های تغییر و دگرگونی در رویکردهای سازمانی تغییر روال عادی کار به منظور  ایجاد هیجان در محیط است. مدیرا ن میتوانند از این رویکرد برای ایجاد چالش و رقابت بین کارکنان  استفاده نمایند که موجب افزایش تلاش کارکنان، بالا بردن توجه آنها به کار و افزایش بهره وری سازمانی می شود.
توسعه ی انگیزش و رضایتمندی شغلی در بین کارکنان یکی از چالشهای اساسی مدیریت است. بهتر است برای تیم تان یک الگو باشید.  در این صورت وقتی کارمندتان میبیند شما در حال تغییر رویکردهای کاریتان به سمتی جدید هستید تا تولید و بهره وری سازمان بیشتر شود، او نیز از شما الهام گرفته و روش شما را دنبال خواهد نمود.

احساس ارزشمند بودن
برای یک کارمند بسیار مهم است که احساس کند برای سازمان شما ارزشمند است. تقویت این احساس در کارمندانی که برای سازمان ارزشمند و مفید هستند خود راهی برای افزایش انگیزش و رضایتمندی شغلی است.
1.    کارمندتان را برای عملکرد استثنائی و منحصر به فردش ستایش کنید.
2.    اگر کارمند به طور کامل عملکرد های سازمانی را انجام دهد از تقویت کننده های مثبت استفاده کنید مثل تشویق، ارتقاء یا افزایش حقوق
3.    برای سعی و تلاش زیادش از او تشکر کنید
4.    بابت استعداد های ویژه اش به او تبریک بگوئید.
5.    به آنها پاداش بدهید.
6.    آنها را در چالش هایی مثل : رهبری یک کار گروهی، طراحی یک پروژه، یادگیری یک تجهیزات یا نرم افزار جدید، شرکت بدهید که این خود موجب مسئولیت پذیری کارمند است و در صورت موفقیت در آن میتواند احساس ارزشمند بودن کند.


خوش بینی
یک رابطه کاملا طبیعی بین خوش بینی و افزایش رضایتمندی شغلی و انگیزش وجود دارد. درست مانند آنکه برخی افراد دیدن نیمه پٌر لیوان را به دیدن نیمه خالی آن ترجیح می دهند، خوش بینی نیز یک مهارت ذاتی است که باید در سایر افراد نیز تقویت شود.
کارفرما بایستی در محیط کار،  به ویژه در شرایط سخت و در هنگام تغییرات بزرگ، حس خوشبینی کارمندان را افزایش دهد، طوری که کارمند با امیدواری به کارش ادامه دهد.  البته مشخص است که ایجاد احساس خوشبینی در افراد امری زمان بر است و مستلزم تشویق های مکرر  می باشد تا کارمند بتواند به پروژه خوشبینی شما اعتماد نماید، اما اطمینان داشته باشید که این تلاش با ارزش است و نتیجه میدهد .