چالش های جذب نیرو در سازمان ۰۹ اسفند ۱۳۹۶

چالش های جذب نیرو در سازمان
منصوره منصوری
کارشناس جذب و نگهداشت شرکت طبیعت زنده ( سینره )

استخدام منابع انسانی شایسته کاری دشوار است. به ویژه زمانی که سازمان فاقد یک ساز و‌کار مدون و نظام‌مند برای استعدادیابی و جذب نیروهای شایسته باشد، ممکن است دچار اشتباهات فاحشی در امر استخدام شویم. بسیاری از مدیران کسب و کار،  به دلیل فقدان راهبرد مشخص برای جذب نیروهای شایسته و مستعد، با چالشی اساسی در حوزه‌ی منابع انسانی روبرو شده‌اند.
در این یادداشت ، به برخی از چالش های پیش رو در جذب نیرو اشاره میشود:
-عدم وجود  برنامه‌ریزی مناسب برای جذب و استخدام نیرو
 اولین مرحله یک استخدام موفق تهیه برنامه استخدامی مناسب است . این برنامه بر اساس برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ و پیش‌بینی رشد آتی شرکت تهیه  و  بر اساس آن برنامه ریزی نیروی انسانی انجام می شود.
- نیافتن نیروی متخصص
در بعضی زمینه‌ها، به خصوص تخصص‌های نوظهور و یا موقعیت‌های شغلی که زیاد مورد نیاز هستند، یافتن نیروی‌ متخصص تبدیل به یکی دیگر از چالش‌های جذب نیرو و استخدام می‌شود. بسنده کردن به تعداد محدود منابع  استخدامی و استفاده از روش‌های قدیمی استخدام، مانعی برای جذب این متخصصان است .
 - نیافتن نیروی سازگار با فرهنگ سازمانی
مطابقت سازگاری با فرهنگ سازمانی ، در افزایش بهره‌وری کارکنان تاثیر بسزایی دارد زمانی که  فرد با فرهنگ سازمانی شرکت سازگار باشد، فرد احساس طراوت و انگیزه بیشتری دارد که منجر به توانمندی و افزایش عملکرد  وی  در سازمان می‌شود و در نتیجه سازمان نیز احساس رضایت بیشتری از کارکنان جدیدالاستخدام خود خواهد داشت.


- فقدان مهارت مصاحبه
مصاحبه با فرد متقاضی از کلیدی‌ترین بخش‌های استخدام بوده  و البته بیشترین اشتباهات هم در مصاحبه‌های استخدامی صورت می‌گیرد. شناسایی شخصیت، مهارت‌ها و تخصص یک فرد در مدت کوتاه زمان مصاحبه بسیار مشکل است و خود نیاز به تخصص بالایی دارد.  آزمون های هوش و شخصیت تا حدودی در راهبرد این موضوع موثر است  و میتوان از این آزمونها به عنوان ابزار کمکی  استفاده نمود.
- حقوق‌های درخواستی بالا
اختلاف بین حقوق درخواستی متقاضی و توان مالی شرکت از جمله دیگر چالش‌هایی است که متخصصان استخدام با آن مواجه هستند و گاها تنها به همین دلیل نمی‌توانند یک نیروی واقعا مناسب را جذب نمایند .
- هزینه‌های جذب نیرو و استخدام
وقت و پول از جمله چالش‌های هر استخدام است. چه با استفاده از ارتباطات و چه از هر طریق دیگری که اقدام به استخدام شود،‌ باید متحمل هزینه شد که صرفا با انتخاب منابع و کانال‌های درست می‌توان این هزینه را مدیریت و بهینه‌سازی کرد .
یک فرایند موفق و مطلوب استخدام باید با کیفیتی مناسب، در زمان مناسب و با هزینه مناسب و اقتصادی انجام شود و خروجی آن نیز جذب افراد دارای دانش، مهارت‌ها و قابلیت‌هایی باشد که در مسیر اجرای برنامه‌ها، تحقق اهداف و دستیابی موفق به استراتژی های سازمان قرار گیرند.