سرمایه های انسانی | مدیریت عملکرد کارکنان در شرکت طبیعت زنده

مدیریت عملکرد کارکنان در لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره) (۲۴ خرداد ۱۳۹۵)

مدیریت عملکرد کارکنان در لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره) ( مبتنی بر مدل TTM ) اندازه‫گیری، بازخورد و تقویت مثبت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ منبع : ماهنامه تخصصی تدبیر – شماره 283 ، اردیبهشت 1395 مقدمه مدیریت عملکرد از دو واژه مدیریت و عملکرد تشکیل شده است. مدیریت را همواره به انجام دادن کار با دیگران، پیش بردن امور از طریق سایرین، ... ادامه