حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه

photo_۲۰۱۷-۱۲-۰۹_۱۴-۳۹-۲۹ (002).jpg

8 دستگاه از 16 دستگاه کانکس حمام اهدایی کارکنان و مدیریت شرکت طبیعت زنده به زلزله زدگان استان کرمانشاه رسید، و در زادروز پیامبر مهربانی ها ، در روستاهای سراب ذهاب و قلعه بهادری نصب شدند .

اهدای این کانکس ها ، باتوجه به فصل سرما ،  کمک بزرگی به تامین امکانات بهداشتی زلزله زدگان استان کرمانشاه محسوب میشود .