• میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، خیابان ششم، پلاک ۳، شرکت طبیعت زنده
  • 021-24812

شرکت پخش

شرکت پخش و فروش طبیعت زنده

شرکت پخش طبیعت زنده

.

تاریخچه

سابقه ده ساله
ادامه

ماموریت

ماموریت پخش
ادامه

منابع و امکانات

منابع و امکانات پخش
ادامه

نمایندگان

نمایندگان علمی و فروش
ادامه

آموزش علمی

آموزش علمی به پرسنل
ادامه

همکاری با سایر برند ها

برند های دارویی، آرایشی و بهداشتی
ادامه

تجهیزات حرفه ای پخش و دارو
GIS-کنترل دما و رطوبت

توزیع محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی در سراسر کشور

به کار گیری بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو

بیش از ۶۵۰ نفر نیروی پخش و تسویه

0+

تعداد مکان داروخانه تحت پوشش

0+

فروشگاه آرایشی و بهداشتی تحت پوشش

0+

تعداد مکان آرایشگاه تحت پوشش

0+

تعداد مکان فروشگاه زنجیره ای تحت پوشش